Allergier

by admin

För hundra år sen var allergi mycket ovanligt och det är det än idag i till exempel de forna Öststaterna. Det är dessutom ett totalt okänt begrepp bland jordens urbefolkningar, det vill säga de som lever helt avskilda från den övriga mänskligheten. I västvärlden har däremot allergier blivit ett allvarligt problem, framförallt bland barn och ungdomar.

office-worker-suffering-from-allergies

Vad beror den explosiva utvecklingen av allergier på?

Tills för några årtionden sedan var forskarna frågande och även om det existerade teorier så kunde man inte hitta några vetenskapliga bevis. En del forskare anser att det beror på vår fabriksproducerade mat, medan alltfler visar på sambandet mellan västvärldens omfattande program för barnvaccination och den parallellt ökande förekomsten av allergi. Inte så att vaccinationen i sig framkallar den, men att den förhindrar att barnet själv får bygga upp ett fullgott immunförsvar.

Frågan är då: är det bättre att få vattkoppor och mässlingen än att få allergi? I Vi Föräldrar finns en intressant diskussion mellan de båda sidorna.

Ekologisk kost

Oavsett vad vetenskapen senare kommer fram till så har många allergiker funnit att de mår bättre när de använder ekologiska produkter, fria från kemikalier och genmodifierade grödor.

Förutom kost finns det ekologiska mediciner: örter och naturmediciner som våra förfäder har provat ut och använt under tusentals år, vilket gör att alla effekter och eventuella bieffekter är sedan länge väl kända. För allergi anser många att pollen kan hjälpa mycket, då det har en mildrande verkan. Det är inte receptbelagt och finns både på apotek och på nätet. En nätbutik med ett bra utbud av recptfria allergimediciner är svenska Apomera: där hittar du pollenmediciner som t ex tabletter, nässpray och ögondroppar. Men naturmedicin säljs av både seriösa och oseriösa återförsäljare, så se till att din butik står under tillsyn av Läkemedelsverket.