Vad innebär ekologiskt

by Irma Svensson

Vårt miljötänk är i fokus och framför allt så pratar vi om att välja ekologiska livsmedel idag men inte alla vet vad som krävs för att varorna får kallas ekologiska.ekologiskt_ Här i Sverige måste alla produkter som ska kallas ekologiska certifieras och genomgå olika kontroller av godkända kontrollorgan, vi har idag fyra godkända här i landet varav den vanligaste märkningen på ekologisk mat är KRAV. Livsmedel som får ekologisk märkning måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser. Vill man sälja ekologiska produkter inom EU så måste man följa deras regelverk för den ekologiska produktionen. Är det godkänt inom EU så så markeras det med lövet som är en EU symbol.När man odlar ekologiskt så får man inte använda sig av syntetiskt framställda och kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel däremot får man använda sig av olika naturligt förekommande ämnen som exempelvis pyretriner, svavel och spinosad. Det foder man ger till sina djur ska även det vara ekologiskt och odlat framför allt på den egna gården. Djuren ska också få tillbringa tid utomhus, få utlopp för sitt naturliga beteende och läkemedel ska användas med försiktighet, karenstiden före slakt förlängs om djuret varit behandlat med någon form av läkemedel.Genom att välja ekologisk mat så hjälper man  till att minska spridning av olika syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel, det hjälper också till att skydda de människor som arbetar vid odlingen och miljön runt omkring.